Loading Events

All Events

Loạt chương trình 1-2-3 Magic giúp cha mẹ/người chăm sóc củng cố mối quan hệ với trẻ em và khuyến khích hành vi tốt ở trẻ. Người chăm sóc sẽ học về “Phương pháp đếm 1-2-3” đơn giản nhưng hiệu quả và học cách giảm căng thẳng, trầm cảm cho cha mẹ.

Learn about the “1-2-3 Counting Method” – a simple and effective parenting strategy for young children. The goal of this series is to decrease parental stress and depression. Participants will receive an incentive for classes attended.

Go to Top