Loading Events

All Events

Loạt chương trình 1-2-3 Magic giúp cha mẹ/người chăm sóc củng cố mối quan hệ với trẻ em và khuyến khích hành vi tốt ở trẻ. Người chăm sóc sẽ học về “Phương pháp đếm 1-2-3” đơn giản nhưng hiệu quả và học cách giảm căng thẳng, trầm cảm cho cha mẹ.

Learn about the “1-2-3 Counting Method” – a simple and effective parenting strategy for young children. The goal of this series is to decrease parental stress and depression. Participants will receive an incentive for classes attended.