Loading Events

All Events

Please note: this event does NOT include gifts for attendees.

Join Family Connections for a winter wonderland at our Excelsior center!
We’ll have art activities, games, and the chance to take a family photo with a very special guest… 🎅
Register for a time slot, and bring your whole family for holiday festivities. ❄️

*

Tenga en cuenta: este evento NO incluye regalos para los asistentes.

¡Únase a Family Connections para disfrutar de un paraíso invernal en nuestro centro Excelsior!
Tendremos actividades artísticas, juegos, y la posibilidad de tomarnos una foto familiar con un invitado muy especial… 🎅
Regístrese para un horario y traiga a toda su familia a las festividades navideñas. ❄️

*

請注意:本次活動不包括為參加者提供禮物。

加入 Family Connections,在我們的 Excelsior 中心享受冬季仙境!
我們將舉辦藝術活動、遊戲、還有機會與一位非常特別的客人拍攝全家福……🎅
註冊一個時間段,帶上您的全家人一起參加節日慶祝活動。 ❄️

*

Xin lưu ý: sự kiện này KHÔNG bao gồm quà tặng cho người tham dự.

Hãy tham gia Family Connections để có một thế giới thần tiên mùa đông tại trung tâm Excelsior của chúng tôi!
Chúng ta sẽ có các hoạt động nghệ thuật, trò chơi, và cơ hội chụp ảnh gia đình với một vị khách vô cùng đặc biệt… 🎅
Hãy đăng ký một khoảng thời gian và đưa cả gia đình bạn đến tham dự các lễ hội trong dịp lễ. ❄️