Loading Events

All Events

Event Series Event Series: Friday Family Fun Night

Join us on the last Friday of each month for special family activities. On the last Friday of the month, we’ll host a fun activity for you and your family, including movie nights, workout afternoons, literacy celebrations, fun with math, and more.

Noches Familiares en Excelsior: Únase a nosotros para las Noches Familiares en nuestro centro Excelsior. ¡Cada mes, organizaremos una actividad divertida para usted y su familia, que incluye noches de cine, tardes de ejercicios, celebraciones de alfabetización, diversión con las matemáticas y más!

每月家庭之夜 加入我們Excelsior中心的新家庭之夜活動。每個月,我們都會為您和您的家人舉辦一個有趣的活動,包括電影之夜、健身下午、識字慶祝活動、數學的樂趣等等!

Đêm Gia đình tại Excelsior: Hãy tham gia cùng chúng tôi để có những Đêm mới Dành cho Gia đình tại trung tâm Excelsior. Mỗi tháng, chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động thú vị dành cho bạn và gia đình, bao gồm đêm chiếu phim, tập thể dục buổi chiều, lễ kỷ niệm kỹ năng đã đạt được, giải toán vui và nhiều hoạt động khác!

Para registrarse / to register / Câu hỏi / 註冊: Kathia, kcastro@fccenters.org