Loading Events

All Events

Event Series Event Series: Fall Pre-K · Excelsior

A play-based program that prepares children for kindergarten, with lessons in math, literacy, arts, science, and enrichment activities.

Pre-K es un programa de juego que apoya a los niños a expresar su creatividad, desarrollar sus habilidades socioemocionales, matemáticas y alfabetización, y prepararse para el jardín de infantes.

我們獲認證的 Pre-K課程是一個以遊戲爲主的學前班準備計劃,專注於學生和老師之間的溝通技巧。課堂活動包括手工藝、科學、閲讀和數學。

Trường mầm non được cấp phép của chúng tôi là một chương trình dựa trên trò chơi, tập trung dạy các kỹ năng xã hội-cảm nhận, nơi các em học tập cùng bạn bè và giáo viên. Các hoạt động trong lớp bao gồm các bài học về nghệ thuật, khoa học, đọc viết và toán học.