Loading Events

All Events

Join Family Connections for a fun family safari! Children will first create their own craft binoculars. Then, using their handmade tools and their five senses, families will search around the room for hidden animals.

¡Únase a Family Connections para un divertido safari familiar! Los niños primero crearán sus propios binoculares artesanales. Luego, usando sus herramientas hechas a mano y sus cinco sentidos, las familias buscarán animales escondidos alrededor de la habitación.

加入 Family Connections,享受有趣的家庭旅行! 孩子們將首先製作自己的手工雙筒望遠鏡。 然後,家人將使用他們的手工工具和五種感官在房間里四處尋找隱藏的動物。

Tham gia Family Connections để có một chuyến đi săn thú vị dành cho gia đình! Trước tiên, trẻ em sẽ tạo ra ống nhòm thủ công của riêng mình. Sau đó, sử dụng các công cụ thủ công và năm giác quan của mình, các gia đình sẽ tìm kiếm xung quanh căn phòng để tìm những con vật ẩn nấp.

Go to Top