Loading Events

All Events

Event Series Event Series: Friday Family Fun Night

May is Asian American and Pacific Islander Heritage Month. Join us for a celebration of Asians and Pacific Islanders in the U.S. Families will learn about the rich history and create origami projects together.

Mayo es el Mes de la Herencia de los Asiáticos Americanos y de las Islas del Pacífico. Únase a nosotros para celebrar esta rica historia y cree proyectos de origami con su familia.

Tháng 5 là Tháng Di sản của Người Mỹ gốc Châu Á và Đảo Thái Bình Dương. Hãy tham gia với chúng tôi để tổ chức lễ kỷ niệm Người Châu Á và Người dân các Đảo Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ. Các gia đình sẽ tìm hiểu về lịch sử phong phú và cùng nhau tạo ra các dự án xếp giấy origami.

五月是亞裔美國人和太平洋島民傳統月。 與我們一起慶祝在美國的亞洲人和太平洋島民。家庭將了解豐富的歷史並共同創造摺紙項目。

• • •

Para registrarse / to register / Câu hỏi / 註冊: Kathia, kcastro@fccenters.org

Go to Top