Loading Events

All Events

Event Series Event Series: Homework Club

Homework Club is an afterschool program that supports children’s academics and literacy. Children receive healthy snacks and have access to fun enrichment activities. After homework, there are arts and crafts, cooking workshops, games, and trips to the park and neighborhood gardens.

HW Club 是一個課後計劃,注重於學術及讀寫能力。當作業完成後,孩子們可以參加豐富的活動:包括手工藝、烹飪工作坊、遊戲、電腦以及去公園和社區花園。

Homework Club es un programa despues de la escuela que apoya la alfabetización y los estudios académicos de los niños. Después de completar su tarea, los niños tienen acceso a juegos, actividades artísticas, computadoras, y excursiones al parque.

Câu lạc bộ Bài tập về nhà là một chương trình sau giờ học nhằm hỗ trợ các em học tập và đọc viết. Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, trẻ em có thể tham gia nhiều hoạt động phong phú bao gồm nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ, bếp nấu ăn, chơi trò chơi, máy tính và các chuyến đi đến công viên và các khu vườn trong khu phố.