Loading Events

All Events

Event Series Event Series: Friday Family Fun Night

Join us for this month’s Family Night and learn about caring for our environment. Families will create leaf print paintings and pinecone bird feeders to take home. Food and drinks will be provided.

Únase a nosotros para la Noche Familiar de este mes y aprenda sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. Familias crearán pinturas con estampas de hojas y comederos para pájaros con piñas para llevar a casa. FCC proporcionará alimentos y bebidas.

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong Đêm gia đình tháng này và tìm hiểu về cách quan tâm đến môi trường của chúng ta. Các gia đình sẽ tạo ra những bức tranh in bằng lá cây và đồ cho chim ăn trái tùng để mang về nhà. Thức ăn và đồ uống sẽ được cung cấp.

加入我們這個月的家庭之夜,學習如何關愛我們的環境。家庭將創作樹葉印畫和松果鳥飼料器帶回家。我們將會提供食物和飲品。

• • •

Join us on the last Friday of each month for special family activities. On the last Friday of the month, we’ll host a fun activity for you and your family, including movie nights, workout afternoons, literacy celebrations, fun with math, and more.

Noches Familiares en Excelsior: Únase a nosotros para las Noches Familiares en nuestro centro Excelsior. ¡Cada mes, organizaremos una actividad divertida para usted y su familia, que incluye noches de cine, tardes de ejercicios, celebraciones de alfabetización, diversión con las matemáticas y más!

每月家庭之夜 加入我們Excelsior中心的新家庭之夜活動。每個月,我們都會為您和您的家人舉辦一個有趣的活動,包括電影之夜、健身下午、識字慶祝活動、數學的樂趣等等!

Đêm Gia đình tại Excelsior: Hãy tham gia cùng chúng tôi để có những Đêm mới Dành cho Gia đình tại trung tâm Excelsior. Mỗi tháng, chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động thú vị dành cho bạn và gia đình, bao gồm đêm chiếu phim, tập thể dục buổi chiều, lễ kỷ niệm kỹ năng đã đạt được, giải toán vui và nhiều hoạt động khác!

Go to Top