Loading Events

All Events

A day to thank the ones you love ❤️

Families will create gifts to express appreciation. Crafts will include paper flower bouquets and cards of gratitude. Plus, there will be music, dancing, and games.

Las familias crearán regalos para expresar agradecimiento. Las manualidades incluirán ramos de flores de papel y tarjetas de agradecimiento. Además, habrá música, baile y juegos.

家庭會製作禮物來表達感激之情。 工藝品將包括紙花束和感謝卡。 此外,還會有音樂、舞蹈和遊戲。

Các gia đình sẽ làm những món quà để bày tỏ lòng biết ơn. Đồ thủ công sẽ bao gồm bó hoa giấy và thiệp tri ân. Ngoài ra, sẽ có âm nhạc, khiêu vũ và trò chơi.

Go to Top